Novinky

Vážený obchodný partner,
vzhľadom na to, že nám záleží na životnom prostredí a svete, ktorý zanecháme budúcim generáciám sme sa rozhodli, že aj naša firma prispeje k zníženiu spotreby energie a k redukcii uhlíkovej stopy.

Podporili sme projekty a akcie na záchranu ohrozených živočíchov a spoznávanie našej planéty.

V najbližšom období Vám prinesieme niekoľko výrazných zmien, ako aj nové technológie budov.


Váš „zelený“ partner Rafix s.r.o.